Aktuálne informácie pre vašepole, záhradu a dvor
Aktuality

JESENNÉ OŠETRENIE PLODÍN

OŠETRENIE OBILNÍN – REGULUJME VČAS

CIELENÉ ZÁSAHY V OBLASTI VÝŽIVY PRE LEPŠIE VÝSLEDKY V OBILNINÁCH

POMOC MIMOKOREŇOVOU VÝŽIVOU V DOBE SUCHA NABERÁ NA VÝZNAME

VPLYV POČASIA NA INSEKTICÍDNU OCHRANU

AKO MOŽNO OPTIMALIZOVAŤ VÝŽIVOVÝ STAV PORASTU SÓJE A TÝM PRISPIEŤ K PRIAZNIVEJŠIEMU VÝNOSU