produkty > fungicídy

Mystic®

Univerzálny hráč

Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu na ošetrenie pšenice ozimnej proti hubovým chorobám – múčnatka trávová, hrdze, fuzariózy klasov, septoriózy pšenice a na ošetrenie repky ozimnej - fómové černanie stoniek.

Účinná látka: 250 g/l tebuconazole

Balenie: 5 l PET kanister

Na stiahnutie
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Prípravok Mystic® obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku tebuconazole, triazolový derivát zo skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu, inhibujúci klíčenie spór a blokujúci rast mycélia hubových patogénov. Účinná látka má vysokú tenziu pár a osvedčila sa v mnohých kultúrach ako ochrana, napr. proti chorobám obilnín a repky.

Odporúčania pre aplikáciu

Pri ošetrení dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny. Dávka vody nemá byť vyššia ako 300 – 500 l/ha. Pri použití vhodných postrekovačov môže byť toto množstvo znížené. Maximálny počet ošetrení je 2x počas jedného vegetačného obdobia.

Pšenicu ozimnú ošetrujte od objavenia sa posledného listu (BBCH 39) do konca kvitnutia (BBCH 69).

Repku ozimnú ošetrujte v závislosti od predpokladaného stupňa napadnutia už na jeseň od štádia 4-6 listov ( BBCH 14 - 16) a na jar až do konca kvitnutia (BBCH 69).
Nemiešať s prípravkami s ú.l. chlorpyrifos a tvrdou vodou. Pre zamedzenie zrážanlivosti urobiť skúšku miešateľnosti.

Registrované použitie

Plodina
Účel použitia
Dávka
Ochr. doba
pšenica ozimná
múčnatka trávová, septoriózy pšenice
0,6 – 1 l/ha
AT
pšenica ozimná
hrdze, fuzariózy klasov
1 l/ha
AT
repka ozimná
fómové černanie stoniek
1 l/ha
AT

Dávka vody 300 - 500 l/ha