produkty > herbicídy

Betari

Bez burín sa lepšie darí

Selektívny postrekový herbicíd vo forme granulátu dispergovateľného vo vode na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej a repe kŕmnej.

Účinná látka: triflusulfuron-methyl 500 g/kg t.j. metyl-2-[[[4-(dimetylamino-6-(2,2,2-trifluoroetoxy)-1,3,5- triazin2-yl] aminokarbonyl] aminosulfonyl-3-metyl] benzoát

Balenie: HDPE 200 ml

Na stiahnutie
KBÚ

Pôsobenie prípravku

BETARI je herbicíd so systémovým účinkom prijímaný predovšetkým listami rastlín. Príjem koreňmi je obmedzený na niekoľko dní po aplikácii. Prípravok zastavuje rýchlo rast citlivých burín v krátkom čase po aplikácii. Príznaky poškodenia rastlín (chloróza, nekróza) sú viditeľné až za niekoľko dní po aplikácii. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporujú účinok prípravku, chladné a suché počasie účinok oneskoruje.

Spektrum burín

Citlivé buriny: tetucha kozia, láskavec ohnutý, drchnička roľná, výmr repky, kapsička pastierska, mliečnik chvojkový, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, žltnica maloúborová, výmrv slnečnice, hluchavka purpurová, rumančekovité buriny, bažanka ročná, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, reďkev ohnicová, horčica roľná, mlieč roľný, ľuľok čierny, peniažtek roľný, podslnečník Theofrastov, pŕhľava malá, veronika perzská, veronika roľná.

Stredne citlivé buriny: stavikrv vtáčí, hviezdnica prostredná, fialka roľná, mrlík hybridný.

Odolné buriny: loboda konáristá, mrlík biely, zemedym lekársky, pohánkovec ovíjavý, veronika brečtanolistá a trváce buriny.

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
Poznámka
repa cukrová, repa kŕmna
dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky
T1-3: 30 g + (1 l )
AT
(TM) Betanal Expert, DA, max. 60 g úč. l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli
repa cukrová, repa kŕmna
dvojklíčnolistové buriny - podslnečník, mrkvovité
T1-3: 30 g + (1 l )
AT
(TM) Silwet L-77, max. 60 g úč. l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli
repa cukrová, repa kŕmna
dvojklíčnolistové buriny - podslnečník, mrkvovité
T1-3: 30 g +(0,05 %, t.j. 0,25 l)
AT
(TM) Trend 90, max. 60 g úč. l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Podmienky použitia

Pozor! Neošetrujte pri teplotách vyšších ako +25°C! Neošetrujte poškodenú repu! Dážď do 6 hodín po aplikácii môže znížiť účinok prípravku!

BETARI používajte vždy na vzídené aktívne rastúce buriny od vytvorenia klíčnych listov do základu 1. páru pravých listov v dávke 30 g + 0,05 % zmáčadla Trend® 90 (prípadne 0,1 l Silwett L-77) s výrazným účinkom na podslnečník a mrkvovité buriny.

BETARI je možno aplikovať bez ohľadu na rastovú fázu repy, doba ošetrenia sa riadi vývojovou fázou burín. Optimálny účinok sa dosiahne ak sa použijú 2-4 aplikácie v programoch s doplnkovými herbicídmi (Betanal Expert 1 l.ha-1) vždy po vzídení nových burín.

Pri použití TM kombinácie BETARI + Betanal Expert nie je nutné použitie zmáčadla!