produkty > herbicídy

Fusilade Forte®

Rýchlejší a spoľahlivejší účinok vďaka jedinečnej ISO link technológii

Postrekový selektívny herbicíd v úprave emulgovateľného koncentrátu (EC), určený na postemergentné ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách.

Účinná látka: fluazifop-P 128 g/l

Balenie: 5 l

Na stiahnutie
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Prípravok FUSILADE FORTE® je systémovo pôsobiaci selektívny herbicíd proti trvácim a jednoročným trávam (výnimku tvorí lipnica ročná), ktorého účinná látka je prijímaná povrchom listov a následne rozvádzaná do celej rastliny, vrátane koreňovej sústavy. Účinná látka sa hromadí v kolienkach a podzemkoch a ničí meristematické pletivá burín. Herbicídne účinky sú pozorovateľné až po desiatich dňoch po aplikácii.

Spektrum burín

Citlivé buriny: ovos hluchý, ježatka kuria, moháre, pýr plazivý.

Čo je ISOlink technológia?

ISOlink technológia je špeciálna viaczložková zmes (oleje, zmáčadlá, surfaktanty) optimálne zladená s účinnou látkou tak, že zaručuje jej bezstratový transport na cieľové miesto a následný dokonalý graminicídny účinok vďaka stálemu a nemennému pomeru medzi jednotlivými komponentami.

Technológia ISOlink umožňuje

  1. lepšie zachytiť kvapôčky postreku na liste
  2. aktívne rozptýliť kvapky na liste
  3. zabrániť stečeniu postreku na zem
  4. urýchliť vstup účinnej látky cez kutikulu listov
  5. zvýiť množstvo prijatej látky rastlinou

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
Poznámka
slnečnica
jednoročné trávy
1 l
90
slnečnica
pýr
1,8-2 l
90
repa cukrová, repa kŕmna
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
56
repa cukrová, repa kŕmna
dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy
T1: (1 l)
T2: 0,6 l + (1,25 l)
T3: 0,6 l + (1,5 l)
56
(TM) Betanal Expert, DA
repa cukrová, repa kŕmna
dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy
T1: (1 l)
T2: (1,25 l)
T3: 0,8-1,2 l + (1,5 l)
56
(TM) Betanal Expert, DA
repa cukrová, repa kŕmna
pýr
1,8-2 l
56
sója
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
AT
sója
pýr
1,8-2 l
AT
šošovica
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
90
hrach, fazuľa, bôb
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
90
hrach, fazuľa, bôb
pýr
1,8-2 l
90
cibuľa
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
28
zo zasadačky (len na skladovanie), priamy výsev (nie na zeleno)
cibuľa
pýr
1,8-2 l
28
zo zasadačky (len na skladovanie), priamy výsev (nie na zeleno)
cesnak
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
28
cesnak
pýr
1,8-2 l
28
cibuľa
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
28
semenné porasty
cibuľa
pýr
2,5-3 l
28
semenné porasty
rasca
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
42
na semeno
rasca
pýr
1,8-2 l
42
na semeno
zemiak
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
90
zemiak
pýr
1,8-2 l
90
ľan
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
90
okrasné dreviny, ovocné škôlky
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
-
jadroviny
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
28
kôstkoviny
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
AT
ruža
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
42
mrkva kŕmna
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
49
mrkva kŕmna
pýr
1,8-2 l
49
mrkva
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
49
semenné porasty
mrkva
pýr
2,5-3 l
49
semenné porasty
petržlen
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
42
semenné porasty
pažítka
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
28
semenné porasty
špenát
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
42
semenné porasty
špenát
pýr
2,5-3 l
42
semenné porasty
kapustová zelenina (okrem kelu)
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
42
výsev
kapustová zelenina (okrem kelu)
pýr
2-2,4 l
42
výsev
rajčiak
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
30
výsev
rajčiak
pýr
2-2,4 l
30
výsev
chmeľ
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
30
sadenicové škôlky
ríbezľa červená, ríbezľa čierna
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
90
kry
repka ozimná
jednoročné trávy, výmrv obilnín
0,75 l
90
repka ozimná
rumančekovité buriny, výmrv obilnín, jednoročné trávy
1 l + (0,35 l)
90
(TM) LONTREL 300
repka ozimná
pýr
1,8-2 l
90

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Menej významné použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
Poznámka
pohánka
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
90
pohánka
pýr
1,8-2,0 l
90

Návod na použitie

Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetačné obdobie (okrem repy cukrovej, kde je možná delená aplikácia proti jednoročným trávam).

FUSILADE FORTE® aplikujte proti jednoročným trávam v štádiu ich intenzívneho rastu t.j. vo fáze 2-4 listov (BBCH 12-14), proti pýru plazivému pri výške 10-25 cm t.j. 3-4 listov (BBCH 13-14). Vzhľadom na veľmi dobrú tolerantnosť prípravku k plodinám, nie je doba aplikácie závislá na rastovej fáze plodiny. V kôstkovinách a sóji neaplikujte prípravok po rastovej fáze plného kvitnutia (BBCH 65).

Herbicídna účinnosť je optimálna pri teplotách od +10°C do 25°C.

Poznámka: v prípade hrachu, fazule, bôbu je možné skrmovať slamu, pokiaľ jej množstvo neprekročí 10% celkovej dennej kŕmnej dávky.

Repa cukrová a kŕmna: proti dvojklíčnolistovým a trávovitým burinám možno prípravok používať v TM kombináciách s prípravkom Betanal Expert, DA.

Chmeľ: herbicíd použiť postemergentne na vzídené jednoročné trávy vo fáze 3-6 listov.

Sója na zrno: herbicíd aplikujte v rastovej fáze burín 2-4 listov a plodiny sóje od 2 pravých listov.

Kŕmna mrkva: za vyšších teplôt nad 25°C hrozí nebezpečenstvo fytotoxicity.

Repka: výmrv obilnín – prípravok aplikujte na jeseň vo fáze 2-4 listov výmrvu obilnín. Proti pýru plazivému aplikujte postemergentne na jeseň pri výške pýru 15 cm.

POKYNY PRE APLIKÁCIU PRE MENEJ VÝZNAMNÉ POUŽITIE

Prípravkom FUSILADE FORTE® ošetrujte v dobe od 3. listu do odnožovania jednoročných tráv (BBCH 13-21) a 2-3 listov, čiže pri výške 10-15 cm pýru (BBCH 12-13).

Odporúčaná dávka vody: 200-400 l/ha -1

Maximálny počet ošetrení: 1 x za vegetačné obdobie

Termín aplikácie: klíčne listy až 8. list vyvinutý (BBCH 10-18)

Najneskorší čas aplikácie: 1. bočný výhonok viditeľný (BBCH 21)

Spôsob aplikácie: pozemný plošný postrek

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Obilniny a plodiny z čeľade lipnicovitých (kukurica, cirok) by nemali byť vysievané skôr ako 60 dní po poslednej aplikácii prípravku FUSILADE FORTE®.

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s návrhom na etikete a návodom na použitie, tak možno pestovať následné plodiny v rámci bežného osevného postupu bez obmedzenia.

Pri aplikácii zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susediace plodiny!