produkty > herbicídy

Q-Star

Dvojitý zásah jednou ranou

Postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v horčici, repke ozimnej a jarnej.

Účinná látka: metazachlór 333 g/l, t.j.2-chlór-N-/2,6-dimethylfenyl/-N-/1pyrazolylmethyl/-acetamid quinmerac 83 g/l, t.j.7-chloro-3-methyl-8-quinolinecarboxylová

Balenie: 5 l

Na stiahnutie
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Q-STAR je herbicíd určený na ničenie dvojkličnolistových burín a jednoročných tráv v porastoch repky ozimnej, repky jarnej a horčice. Do rastliny sa dostáva predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní. Po vzídení je čiastočne prijímaný aj listami. Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobí ich uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení. Ničí aj buriny do fázy klíčnych listov, ktoré v dobe ošetrenia už vzišli. Keďže k hlavnému účinku dochádza cez pôdu, spoľahlivý účinok sa dosiahne len pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii počas sucha sa dostaví účinok až po zrážkach. Podľa súčasných poznatkov je Q-STAR dobre znášaný všetkými odrodami repky vrátane tzv. dvojnulových.

Spektrum burín

Citlivé buriny: psiarka roľná, moháre, lipnica ročná, prstovka, ježatka kuria, metlička obyčajná, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), štiavy, pŕhľava malá, veroniky, žltnice, mlieče, iskerníky, kapsička pastierska, parumanček nevoňavý, rumančeky a rumany, horčiak obyčajný, lobody, mak, luľok, kolenec roľný, hluchavky, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, mrlík biely, čistec ročný a lipkavec.

Stredne citlivé buriny: ovos hluchý, fialka roľná, reďkev ohnicová, horčica roľná, stavikrv vtáčí, peniažtek roľný, výmrv obilnín, bažanka ročná, pohánkovec ovíjavý.

Odolné buriny: Hlboko koreniace a trváce buriny napr. pupenec roľný, pichliač, pýr plazivý atď.

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
Poznámka
repka ozimná
dvojklíčnolistové buriny, lipkavec
2 l/ha
AT
1 × za 3 roky
repka jarná, horčica
dvojklíčnolistové buriny, lipkavec
2 l/ha
AT
1 × za 3 roky

Dávka vody 200-600 l/ha.

Návod na použitie

Postriekajte do 3 dní po sejbe pred vzídením repky alebo horčice a burín alebo postemergentne po vzídení repky alebo horčice, pričom ale buriny môžu byť maximálne v štádiu klíčnych listov t.j. BBCH 10. Hlavná účinnosť prebieha cez pôdu, takže pri vyschnutých pôdach sa účinok prejaví až po následných zrážkach.

Vplyv na následné a náhradné plodiny

Ak je potrebné v dôsledku zlého prezimovania repku zaorať tak ako následnú plodinu, je možné zaradiť jarné obilniny, repku jarnú, zemiaky, repu cukrovú a kukuricu. Pred výsevom je potrebné premiešať pôdu do hĺbky 15 cm. Pri normálnom zbere repky alebo horčice možno pestovať akúkoľvek plodinu..