produkty > herbicídy

Saracen®

Výhodný partner do kombinácií

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v obilninách.

Účinná látka: florasulam 50 g/l

Balenie: 0,5 l

Na stiahnutie
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Účinná látka florasulam pôsobí postemergentne ako systémový herbicíd. Účinkuje ako inhibítor acetolaktátovej (ALS) syntézy tým, že inaktivuje ALS enzým. Do rastliny vstupuje cez listy a stonky – ničí len vzídené buriny. V citlivých burinných druhoch spôsobuje retardáciu rastu po niekoľkých hodinách po aplikácii. Vizuálne účinky sú viditeľné v priebehu niekoľkých dní, ako napríklad žltnutie a odumieranie pletiva začínajúce v oblasti delenia pletív (špičky koreňov, konce listov a stoniek). Nové listy vädnú. Efekt sa rozširuje do ďalších častí rastliny. Pri niektorých druhoch dochádza k sčervenaniu žilnatiny. K úplnému vyschnutiu rastliny dochádza v optimálnych podmienkach (teplota > 5°C a buriny aktívne rastú) za 7 – 10 dní. V prípade chladnejšieho počasia sa úplné vyschnutie prejaví do 8 týždňov.

Spektrum burín

Citlivé buriny: výmrv repky olejnej, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, rumančeky, nezábudka roľná, mak vlčí, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veronika brečtanolistá, parumanček nevoňavý, reďkev ohnicová, horčica roľná, ambrózia palinolistá, žltnica maloúborová.

Stredne citlivé buriny: nevädza poľná, stavikrv, veronika perzská, výmrv slnečnice, pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, fialka roľná.

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, trikitale
jednoročné dvojklíčnolistové buriny
0,1 l/ha
AT
pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos
jednoročné dvojklíčnolistové buriny
0,08 – 0,1 l/ha
AT

Dávka vody: 200 – 400 l/ha. Maximálny počet aplikácii: 1x za vegetačné obdobie.

Návod na použitie

Prípravok používajte na jar, od 3 listov obilniny (BBCH 13) do štádia, keď je 2. kolienko aspoň 2 cm nad 1. kolienkom (BBCH 32). Buriny sú najcitlivejšie v štádiu 2 - 6 listov (BBCH 12-16).

Saracen® je taktiež možné kombinovať s kvapalnými dusíkatými hnojivami (typu DAM 390), fungicídmi a insekticídmi. Pri používaní tank-mix kombinácií s chemickými prípravkami na ochranu rastlín použite len jeden prípravok. Prípravok je možné aplikovať už pri teplotách +3°C a viac, pričom buriny musia po zimnom období obnoviť biologický rast. Neaplikujte na zamrznutú pôdu, inovať, silnú rosu alebo v období nočných mrazov.

Vplyv na následné a náhradné plodiny

Po zaoraní plodiny ošetrenej prípravkom Saracen® sa ako náhradná plodina môže vysiať: jarná pšenica, jarný jačmeň, jarný ovos, kukurica alebo mätonoh.

Plodiny, ktoré môžu byť vysiate v tom istom roku ako plodiny ošetrené prípravkom Saracen®: obilniny, repka, fazuľa, tráva, kapustovitá zelenina.

Plodiny, ktoré môžu byť vysiate v nasledovnom roku po plodine ošetrenej prípravkom Saracen®: obilniny, repka, fazuľa, tráva, ľan, hrach, cukrová repa, zemiaky, kukurica, ďatelina (v ďatelino-trávnych miešankách), mrkva a kapustovitá zelenina.

Susediace plodiny: na ochranu susediacich a necieľových rastlín dodržujte ochrannú zónu 5 m.