produkty > hnojivá

FORTESTIM®

Sila v každej kvapke.

Účinná látka: -

Balenie: -

-

Produkty radu FORTESTIM® sú listové hnojivá, obsahujúce komplex živín a sprievodných látok, ktorých synergickým pôsobením cielene ovplyvňujeme urýchlenie regenerácie ozimín a intenzívny rast jarín a trvalých kultúr na začiatku vegetácie. Sprievodné látky významne podporujú prijem živín, ich následnú využiteľnosť a kvalitu aplikácie listového hnojiva. Vyvinuté boli štyri druhy tohto hnojiva špecifické pre použitie v určitých plodinách.

Cieľ použitia

Zámerom aplikácie je dodať špecifický komplex živín a látok, ktoré v presne stanovenom pomere a dávke ovplyvňujú práve tie procesy v rastlinách, ktoré sa v tejto fáze rastu významným spôsobom podieľajú na riadení tvorby hospodárskeho výnosu. Obzvlášť vysoký je účinok za stresových podmienok (vplyv sucha, chladu, aplikácia herbicídu a pod.). Po aplikácii vytvára rastlina viac biomasy, ktorá poskytuje na jednotku plochy väčší výťažok z fotosyntézy a tým zaisťuje rastline dostatok energetických a stavebných látok.

Hnojivá FORTESTIM® sú určené na aktiváciu rastlín v jarnom období. Pre efektívny prejav tejto aplikácie je dôležité, aby mali rastliny k dispozícii dostatok dusíka v pôde. Táto kategória dusíka zahrňuje pôdny dusík v minerálnej forme (stanovený ako Nmin) a dusík dodaný regeneračným hnojením ozimín alebo základným hnojením jarín. FORTESTIM® spôsobí rýchlejší rast sušiny a vyšší príjem živín, najmä dusíka. Výsledkom je lepší ekonomický výsledok pestovania poľných plodín.

Vhodný stav porastov pre aplikáciu listového hnojiva FORTESTIM®

Rastliny musia mať pri aplikácii dostatočnú aktívnu listovú plochu (listová plocha nesmie byť zničená poveternostnými vplyvmi, hubovými chorobami..) Pozemok, na ktorom rastie porast, nesmie dlhodobo vykazovať kritický nedostatok niektorej zo základných živín( najmä N, P, K, Ca, Mg, S), kritickú hodnotu pH, nevhodné pôdne vlastnosti. Výskyt burín a chorôb nesmie prekračovať únosné limity.

V prípadoch, keď je listová plocha silno poškodená a nie je asimilačne aktívna ( silný výskyt chorôb, nekrózy po mrazíkoch a pod.) je vhodné najskôr vykonať fungicídne ošetrenie a po obnovení listovej plochy čo najskôr aplikovať FORTESTIM®. V prípade extrémneho sucha na začiatku vegetácie odporúčame u jarných plodín vykonať aplikáciu až po odznení stresových podmienok, kedy je rastlina už schopná pokryť zvýšené nároky na živiny koreňovým príjmom.

Vplyv živín obsiahnutých v listových hnojivách FORTESTIM®

Najvýraznejší vplyv živín obsiahnutých v listových hnojivách FORTESTIM® sa prejaví v skorom jarnom období, kedy je teplota vzduchu výrazne vyššia (obzvlášť za slnečného počasia) než teploty pôdy a príjmová aktivita koreňmi silno zaostáva za potrebami nadzemnej hmoty. V tomto momente napomáhajú obsiahnuté živiny nielen k preklenutiu ich aktuálneho nedostatku, ale zároveň sa stávajú aj impulzom pre vyššiu intenzitu metabolických procesov v rastline.

Dusík (N)

Obsiahnutý v hnojive slúži k aktivácii rastliny – vytvoreniu predpokladu výrazného účinku ostatných živín a sprievodných látok

Síra (S)

Sa okrem účasti na stavbe bielkovín významne podieľa na redukcii nitrátov v rastline, čo je dôležité z hľadiska začlenenia do bielkovinových štruktúr.

Zinok (Zn)

Zohráva významnú rolu pri syntéze bielkovín a tvorbe rastových hormónov, obzvlášť kyseliny beta-indolyloctovej. Jeho úloha spočíva v špecifickej alebo nešpecifickej aktivizácii enzýmov.

Draslík (K)

Je dôležitý makroelement, ktorý síce nie je zabudovaný do organických väzieb, ale je dôležitým prvkom pre vodný režim rastlín predovšetkým pri strese v období sucha. Aktivuje koenzýmy prenosu energie (ATP,NADP+) a priamo ovplyvňuje efektivitu fytosyntetického procesu.

Fosfor (P)

Stavebný prvok molekúl konezýmov prenášajúcich energiu (ATP. NADP+), ktoré ovplyvňujú a podporujú všetky syntetické procesy ako tvorba cukrov, škrobov a bielkovín. Fosfor pôsobí tiež na tvorbu dôležitých organofosfátov (estery cukrov, glycerolu a iné..)

Horčík (Mg)

vystupuje nielen ako neodmysliteľná zložka chlorofylu, ale aj ako významný aktivátor mnohých enzýmov. V niektorých prípadoch dokáže nahradiť ďalšie prvky ako Mn, Zn a ďalšie a tým pomáha rastline prekonať ich prípadný nedostatok.

Bór (B)

Je dôležitý pre výstavbu a stabilitu bunkovej steny, pre rast a delenie meristematických buniek, pre rast koreňov a pre transport asimilátov z chloroplastov a listov do zásobných pletív. Ďalej pozitívne ovplyvňuje tvorbu cytokinínov, ktoré významne ovplyvňujú hormonálne pochody v rastlinách.

Princíp účinku

Originálna formulácia listového hnojiva umožňuje rýchly a účinný zásah do metabolizmu rastliny na rôznych úrovniach a pozitívne pôsobí na prijem, kapacitu tvorby a ukladanie látok významných pre rastlinu. Táto formulácia súčasne zaisťuje priľnutie postrekovej kvapaliny na povrch listu, obmedzuje riziko zmyvu dažďom a uľahčuje prienik účinných zložiek cez pokožku do pletív listu a tým aj ich rýchly vstup do metabolických reakcií.

FORTESTIM® ako komplex živín a sprievodných látok výrazne podporuje: