produkty > hnojivá

FORTESTIM® - alfa

Listové hnojivo určené do obilnín vrátane kukurice s možnosťou použitia aj v maku siatom.

Zloženie: N: 195 g/l MgO: 65 g/l S: 52 g/l Zn: 6,5 g/l

Dávka: 7 l/ha

Na stiahnutie

Predpoklady uvedené v tabuľke sú nutné, aby rastlina po aplikácii hnojiva FORTESTIM® - alfa dosiahla vyšší prijem živín a vyššiu tvorbu sušiny. To sa odráža aj v zodpovedajúcom raste a rozvetvení koreňa. Dobre rozvinutý koreň pomáha rastline prekonať prípadné stresy zo sucha atď. Významné je, že rastlina čerpá vo zvýšenej miere nielen dusík, ale porovnateľne aj ostatné živiny. Vzhľadom k tomu, že porasty ozimných obilnín v dobe regenerácie nemávajú spravidla problém s nedostatkom vody, je vhodné aplikáciu vykonať čo najskôr na jar. Pri jarinách je dôležité zvážiť vlahovú situáciu a v prípade silného prísušku aplikáciu odložiť na neskorší termín.

Dobre prevedená aplikácia a zodpovedajúca starostlivosť o porast počas celej vegetácie vedie k zvýšenému výnosu. Po aplikácii hnojiva FORTESTIM® - alfa je vplyv bežných stresových situácii na pokles výnosového potenciálu rastlín minimálny, avšak dlhodobý nedostatok vody v obdobiach kritických pre jednotlivé plodiny a chyby v agrotechnike môžu zvýšený výnosový potenciál porastu po aplikácii značne zatieniť.

Pri použití v riedkych porastoch je možná kombinácia s regulátormi rastu na báze CCC pre podporu odnožovania vo fáze BBCH 21-25. Dávku CCC odporúčame voliť na spodnej hranici rozmedzia uvedeného výrobcom. V prípade potreby je možné kombinovať s fungicídom (skorá aplikácia, najneskôr do BBCH 30). V oboch prípadoch však neodporúčame použitie hnojiva DAM ako nosného roztoku.

Kombinácia s herbicídmi v kukurici je možná, pokiaľ zmáčavé účinky hnojiva FORTESTIM® - alfa nie sú v rozpore s odporúčaním výrobcu herbicídu, alebo nie je kombinácia s listovými hnojivami výrobcom úplne vylúčená. Podľa skúseností z praxe je možná aj spoločná aplikácia s herbicídmi, ku ktorým sa štandardne pridáva zmáčadlo a je možná úprava dávky zmáčadla.

Listové hnojivo FORTESTIM® - alfa je možné použiť v maku, pokiaľ je potreba aplikovať zinok a nepodarilo sa včas aplikovať FORTESTIM® -beta. V prípade potreby doplnenia zinku a bóru súčasne je vhodná kombinácia s hnojivom Bór 150. Toto opatrenie by malo byť uskutočnené na začiatku predlžovacieho rastu.

Vlastnosti porastu, ktoré sú predpokladom úspešného uplatnenia hnojiva FORTESTIM® – alfa

Ozimné obilniny
Jarné obilniny, vrátane kukurice
Nová aktívna nepoškodená listová plocha
Nižšia až optimálna hustota porastu
Nie je nadmerne zaburinená trvalými burinami alebo je plánovaný zásah voči nim
Už bolo hnojené regeneračnou dávkou N zodpovedajúcou stavu porastu, obsahu Nmin a pestovateľskému cieľu
Bolo hnojené základnou dávkou N zodpovedajúce stavu porastu, obsahu Nmin a pestovateľskému cieľu
-
Netrpí dlhodobým suchom obmedzujúcim príjem živín ( farebné zmeny) a tvorbou sušiny