produkty > hnojivá

FORTESTIM® - beta

Listové hnojivo, ktoré má široké uplatnenie v repke, maku, slnečnici, cukrovej repe a strukovinách. Ďalej je určené pre ovocné kultúry, vinnú révu a zeleninu.

Zloženie: N: 195 g/l MgO: 65 g/l S: 52 g/l B: 13 g/l

Dávka: 7 l/ha

Na stiahnutie
KBÚ

Termín aplikácie spadá do doby, po ktorej nasleduje intenzívny nárast celkovej biomasy porastov a tvorí sa väčšina fotosynteticky aktívnej listovej plochy. Tým je vytvorený predpoklad pre intenzívnu tvorbu cukrov, ktoré sú základom pre uspokojenie energetických nárokov rastliny a základom syntézy zásobných sacharidov a tukov. Vlastná aplikácia podporuje rast sušiny a prijem živín.

Skupina plodín, pre ktoré je listové hnojivo FORTESTIM® - beta určené, sú všeobecne náročné na mikroprvok bór. Napr. pri ozimnej repke je obsah bóru v biomase rastlín vo fáze obnovenia listovej ružice asi 100 g/ha. Preto je v tomto momente úplne dostačujúce množstvo bóru (asi 90 g) obsiahnuté v hektárovej dávke hnojiva FORTESTIM® - beta. Pokiaľ je nutné dávku bóru zvýšiť, je vhodné doplniť prídavné hnojivo Bór 150. Sprievodné látky v hnojive výrazne podporujú účinnosť všetkých živín vrátane bóru.

Funkčnosť listového hnojiva FORTESTIM® - beta zapojeného v komplexnom systéme listovej výživy spoločnosti AGRA GROUP a.s. bola mnoho rokov overovaná v rámci pokusov SPZO. Dlhodobo prináša tento systém efekt okolo 9 %.

V prípade repky je možné spojiť aplikáciu hnojiva FORTESTIM® - beta s ďalšími postrekmi – DAM, insekticídy, fungicídy a regulátormi rastu. Pri hnojive DAM nedochádza k tak výraznému stekaniu postrekovej kvapaliny z plochy listov na pôdu v porovnaní s inými plodinami (napr. obilninami). Preto účinnosť nie je tak výrazne ovplyvnená v kombinácii s hnojivom DAM.

Komplexný systém listovej výživy a samostatná aplikácia hnojiva FORTESTIM® - beta sa veľmi osvedčuje pri maku siatom. Navyše, tu aplikácia hnojiva FORTESTIM® - beta prináša významný efekt pri spoločnej aplikácii s postemergentným herbicídom. Herbicíd pôsobí rastline vo väčšine prípadom značný stres (strata listovej plochy). Pri kombinácii s hnojivom FORTESTIM® - beta je tento stres výrazne eliminovaný. Predpokladom dostatočného účinku je spoločná aplikácia hnojiva FORTESTIM® - beta s herbicídom, aby sa živiny a sprievodné látky dostali ešte cez zdravú listovú plochu do rastliny a mohli sa presúvať do zdravých častí. Pokiaľ je hnojivo FORTESTIM® - beta aplikované až následne niekoľko dní po herbicíde, je časť dopadajúca na poškodenú listovú plochu pre rastlinu ťažko využiteľná a efekt hnojiva sa znižuje.

FORTESTIM® - beta je veľmi účinný v zemiakoch, kde sa dosahujú výrazné rozdiely aj v závislosti na počte postrekov. Aj tu je možné a výhodné kombinovať hnojivo FORTESTIM® - beta s fungicídmi a tým šetriť náklady na aplikáciu. Aj v tomto prípade je najlepší výsledok dosiahnutý pri uplatnení komplexného systému listovej výživy. FORTESTIM® - beta sa uplatňuje výrazne aj v ďalších plodinách ako sú strukoviny, ovocné kultúry, vinič a zeleniny. To svedčí o tom, že komplex živín a sprievodných organických látok ovplyvňuje tie najzákladnejšie procesy v rastlinách.