produkty > insekticídy

Bulldock® 25 EC

Strážca vašich plodín

Postrekový insekticídny prípravok vo forme tekutého emulzného koncentrátu proti cicavým a žravým škodcom v obilninách, repke, zemiakoch, cukrovej repe, kapustovej zelenine a v ovocných drevinách.

Ukončenie používania prípravku Bulldock® 25 EC je 20.7.2021

Účinná látka: beta-cyfluthrin 25 g/l

Balenie: 5 l

Na stiahnutie
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Insekticídny prípravok Bulldock® 25 EC obsahuje nesystémovú pyrethroidnú účinnú látku betacyfluthrin, ktorá pôsobí ako kontaktný a požerový jed. Prípravok je určený proti cicavému a žravému hmyzu. V princípe pyrethroidy pôsobia blokovaním prenosu nervových impulzov pozdĺž nervových vlákien, zabraňujú fungovaniu membrány nervových vlákien, čím narušujú nervový systém škodcov, čo vedie k ich úhynu.

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
obilniny
vošky ako vektory viróz, vošky, cikádky, žraví škodcovia
0,3 l/ha
56 dní
repka ozimná, repka jarná
blyskáčik repkový
0,2 l/ha
56 dní
repka ozimná, repka jarná
krytonos repkový, krytonos štvorzubý, žraví škodcovia okrem blyskáčika repkového, byľomor kvetový
0,3 l/ha
56 dní
repa cukrová
vošky
0,3 l/ha
28 dní
zemiak
pásavka zemiaková
0,3 l/ha
28 dní
žraví škodcovia
vošky ako vektory viróz, vošky, cikádky, žraví škodcovia
0,3 l/ha
7 dní
jadroviny
kvetovka jabloňová, piliarka jabloňová, obaľovač jablčný
0,6 l/ha
7 dní

Návod na použitie

Repka ozimná, repka jarná:
Proti blyskáčikovi repkovému a byľomorovi kelovému aplikujte prípravok podľa signalizácie od začiatku predlžovacieho rastu do začiatku kvitnutia BBCH 61. Nesmie sa aplikovať na kvitnúci porast. Proti žravým škodcom (krytonosy) ošetrujte pri zistení ich výskytu, podľa signalizácie. Aplikujte v bezletovom čase včiel. Pred aplikáciou zabezpečte likvidáciu kvitnúcich burín. Maximálny počet ošetrení repky za vegetáciu: 3x.
Dávka vody: 200-400 l na ha.

Obilniny
Proti voškám - vektorom viróz, ktoré spôsobujú zakrpatenosť pšenice a jačmeňa (BYWD a BYD) ošetrite na jeseň od fázy 2 listov (BBCH 12). Proti voškám a cikádkam ošetrite na začiatku napadnutia alebo podľa signalizácie až do strednej mliečnej zrelosti (BBCH 75). Proti žravým škodcom ošetrujte na začiatku napadnutia, podľa signalizácie až do rastovej fázy kvitnutia (BBCH 61). Dodržujte ochrannú dobu. Aplikujte v bezletovom čase včiel. Maximálny počet ošetrení obilnín za vegetáciu: 2x.
Dávka vody: 200-400 l na ha.

Repa cukrová
Vošky - ošetrujte proti prvej alebo druhej generácii podľa signalizácie, pri prekročení prahu škodlivosti. Maximálny počet ošetrení repy za vegetáciu: 1x.
Dávka vody: 200-400 l na ha.

Zemiaky
Proti pásavke zemiakovej ošetrite v dobe maximálneho liahnutia lariev, obvykle keď v poraste prevažujú larválne štádiá L1 až L3. Maximálny počet ošetrení zemiakov za vegetáciu: 1x.
Dávka vody: 200-400 l na ha.

Kapusta hlávková, kel, karfiol
Žraví škodcovia – ošetrite na začiatku výskytu alebo pri objavení prvých príznakov poškodenia žravými škodcami maximálne 3 x za vegetáciu v intervale 10-14 dní.
Dávka vody: 200-600 l na ha.

Ovocné stromy
Prípravok aplikujte podľa signalizácie. Pôsobí proti larválnym štádiám škodcov. Ošetrujte v bezletovom čase včiel. Pred ošetrením ovocných drevín zabezpečte likvidáciu kvitnúcich burín. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 2x.
Dávka vody: 300 -1000 l na ha.