produkty > insekticídy

Pyrinex® 48 EC

Overene ničí škodcov vašich plodín

Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu na ochranu rastlín proti škodlivému cicavému a žravému hmyzu.

Účinná látka: chlorpyrifos 480 g/l

Balenie: 5 l

Na stiahnutie
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Chlorpyrifos je organofosfátový inhibítor cholínesterázy, ktorý ničí cicavý a žravý hmyz ako dotykový a požerový jed. Nie je systémový insekticíd.

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
obilniny
kohútik pestrý, kohútik modrý
1,5 l/ha
AT
pšenica ozimná
hrbáč obilný
1,5 l/ha
AT
repa cukrová, repa kŕmna
voška maková, voška broskyňová
1,0 l/ha
AT

Návod na použitie

Dávka vody pre obilniny, repu cukrovú a repu kŕmnu: 400 l/ha.

Obilniny
Hrbáč obilný - ošetrujte na jeseň po zistení prvých poškodených rastlín a na jar do štádia steblovania, max. 2 aplikácie.
Kohútiky - ošetrujte v čase max. liahnutia, max. 2 aplikácie .

Repa cukrová a repa kŕmna
Voška maková - ošetrujte porasty napadnuté na 5 % a viac, max. 1 aplikácia.