produkty > insekticídy

Pyrinex® Supreme

Razancia a vytrvalosť

Postrekový insekticídny prípravok s kontaktným a požerovým účinkom proti cicavým a žravým škodcom v repke, kukurici, slnečnici a repe cukrovej v novej ZW formulácii t.j. zmes suspenzných kapsúl (CS) a emulgovateľného koncentrátu (EW).

Účinná látka: chlorpyrifos 250 g/l, beta-cyfluthrin 12 g/l

Balenie: 5 l

Na stiahnutie
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Prípravok Pyrinex® Supreme je kontaktný insekticídny prípravok na báze účinných látok chlorpyrifos a beta-cyfluthrin, určený na kontrolu cicavého a žravého hmyzu v repke, kukurici, repe cukrovej a slnečnici. Chlorpyrifos inhibuje acetylcholín esterázu, čo vedie k narušeniu prepojenia v nervovom systéme, a následne k rýchlemu úhynu cieľového hmyzu. Chlorpyrifos účinkuje predovšetkým kontaktným spôsobom, v tráviacom ústrojenstve a v respiračnom systéme. Betacyfluthrin je pyretroidná účinná látka pôsobiaca blokovaním prenosu nervových impulzov pozdĺž nervových vlákien, čím narušuje nervový systém škodcov, čo vedie k ich úhynu. Prenosu impulzov pozdĺž nervových vlákien zabraňuje tak, že naruší fungovanie membrány nervových vlákien. Beta– cyfluthrin patrí do 4 generácie syntetických pyretroidov, ktoré sú charakteristické foto stabilitou (nedegradujú rýchlo na slnku) a minimálnou nestálosťou čo zvyšuje ich efektivitu až po dobu 10 dní po aplikácii. Beta–cyfluthrin patrí do typu I pyrethroidov, ktoré vykazujú vyššiu účinnosť i pri relatívne nízkej teplote.

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
repka ozimná, repka jarná
krytonosy, piliarka repková, skočka repková, skočka kapustová, byľomor kelový
0,75 – 1,25 l/ha
40 dní
kukurica
kukuričiar koreňový, mora bavlníková, víjačka kukuričná
1,0 – 1,25 l/ha
40 dní
repa cukrová
vošky, skočky, mory
1,0 – 1,25 l/ha
45 dní
slnečnica
voška slamihová
1,0 – 1,25 l/ha
45 dní

Maximálny počet aplikácii: 1x za vegetačné obdobie

Návod na použitie

Prípravok aplikujte v čase objavenia sa škodlivého organizmu resp. na základe oficiálnej signalizácie. Ochranný účinok trvá 7 – 14 dní v závislosti na klimatických podmienkach a tlaku škodlivého organizmu. Dážď 2 hodiny po aplikácii nemá vplyv na účinnosť prípravku. Zabezpečte rovnomernú aplikáciu. Prípravok aplikujte max. 1x za sezónu.

Repka ozimná a repka jarná
Prípravok aplikujte proti krytonosom, piliarke repkovej, skočkám, a byľomorovi kelovému, pri zistení ich výskytu alebo podľa signalizácie od začiatku tvorby listov do začiatku kvitnutia (BBCH 10 – 50). Neaplikujte na kvitnúci porast! Aplikujte v bezletovom čase včiel. Pred aplikáciou jarného ošetrenia repky zabezpečte likvidáciu kvitnúcich burín.
Dávka vody 200-300 l/ha.

Repa cukrová
Prípravok aplikujte proti prvej alebo druhej generácii škodcov podľa signalizácie pri prekročení prahu ich škodlivosti od rastovej fázy začiatku tvorby listov (BBCH 10-49).
Dávka vody 300 l/ha.

Kukurica
Prípravok aplikujte pri objavení sa škodlivého organizmu, podľa signalizácie resp. pri prekročení prahu škodlivosti škodlivého organizmu od rastovej fázy plného kvitnutia do mliečnej zrelosti (BBCH 65 – 73). Proti larvám vijačky kukuričnej ošetrujte podľa signalizácie – najneskôr týždeň po prvom vrchole náletu motýľov, týždeň po druhom nálete je potrebné ošetrenie opakovať prípravkami s iným spôsobom účinku. Proti imágam kukuričiara koreňového ošetrujte v čase najvyššieho náletu imág. Doba účinku je 7-14 dní. Prah škodlivosti imág kukuričiara: kukurica na zrno – 4-5 imág na klas, osivová kukurica – 1-3 imága na klas. Proti húseniciam mory bavlníkovej ošetrujte podľa signalizácie – sledovanie populácie feromónovými lapačmi, doba účinku 10-14 dní, potom je potrebné postrek zopakovať prípravkami s iným spôsobom účinku.
Dávka vody 200-300 l/ha.

Slnečnica
Prípravok aplikujte proti voške slamihovej pri zistení jej výskytu alebo podľa signalizácie od začiatku predlžovacieho rastu do začiatku kvitnutia (BBCH 30 – 59). Neaplikujte na kvitnúci porast! Aplikujte v bezletovom čase včiel. Pred aplikáciou zabezpečte likvidáciu kvitnúcich burín.
Dávka vody 300 l/ha.