produkty > moridlá

Difend Extra

Moridlo pre zdravé a úrodné porasty obilnín

Difend Extra je fungicídne moridlo určené na ochranu osiva pšenice, raže, tritikale a jačmeňa proti chorobám prenosným osivom a pôdou.

Účinná látka: difenoconazole 25 g/l + fludioxinil 25 g/l

Balenie: 20 l HDPE kanister;
200 l HDPE sud

Na stiahnutie
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Difend Extra obsahuje dve účinné látky. Systémovo pôsobiaci difenoconazole zo skupiny triazolov je prijímaný semenami a následne je rozvádzaný do klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín. Inhibuje klíčenie spór a blokuje rast mycélia hubových patogénov. Pôsobí proti významným patogénom rodu Tilletia, Ustilago, Fusarium, Septoria, Cochliobolus a ďalším. Fludioxinil je širokospektrálna účinná látka s dlhodobým reziduálnym pôsobením. Je odvodená z pyrolnitrínu, prírodnej antimykotickej látky. Pôsobí predovšetkým na povrchu ošetrených semien, avšak čiastočne je tiež prijímaná klíčiacimi rastlinami.

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka moridla
Dávka vody
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
fuzariózy
2 l/t
0-4 l/t
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale
pleseň snežná
2 l/t
0-4 l/t
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale
mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená
2 l/t
0-4 l/t

Odporúčania pre aplikáciu

Aplikáciu je možné vykonávať len na schválených aplikačných zariadeniach (moričkách) s presným dávkovaním, pričom je nutné dodržiavať technologické postupy platné pre daný typ moričky. Ošetrované osivo musí spĺňať všetky kvalitatívne parametre. Aplikácia na naklíčené alebo mechanicky či inak poškodené osivo sa neodporúča.

Difend Extra – ochrana osiva bez kompromisov