produkty > pomocné prípravky

StabilureN®

Pomocná pôdna látka s inhibítorom ureázy.

Účinná látka: -

Balenie: 20 l bandasky, 300, 500 l jumbo

Na stiahnutie
KBÚ

Chemické a fyzikálne vlastnosti

Vlastnosť
Hodnota
inhibítor ureázy NBPTx v %
min. 20
hustota v g/cm3
0,97 - 1,05

x NBPT = N-(n-butyl)triamid kyseliny thiofosforečnej

Použitie prípravku StabilureN® prináša dve zásadné výhody

Čo je ureáza?

Ureáza je všadeprítomný enzým produkovaný mikroorganizmami, ktorý v pôde aj rastline spôsobuje rozklad močoviny CO(NH2)2 na amonný dusík (NH4+), prípadne amoniak. Rozklad močoviny je vítany až po infiltrácii močoviny do pôdneho profilu, nakoľko jej rozkladom vplyvom ureázy ešte na povrchu pôdy dochádza k strate N únikom NH3 do ovzdušia a nežiaducej väzbe NH4+ v povrchovej vrstve pôdy. Čo je z pohľadu pestovateľskej praxe nežiaduci jav, ktorému je možné zabrániť tak, že k hnojivám na báze močoviny aplikovaných na povrch pôdy pridáme pred aplikáciou inhibítor ureázy (StabilureN®).

Čo ovplyvňuje aktivitu ureázy?

Enzým ureáza je aktívny už pri teplote 2°C. Aktivita ureázy sa zvyšuje za nasledujúcich podmienok:

Podstata účinku prípravku StabilureN®

Výhody spojenia StabilureN® + močovina (amidický dusík)

Použitie prípravku

Zásady aplikácie

Pri použití prípravku StabilureN® v kvapalných hnojivách (DAM 390, SAM) je potrebné sa riadiť bežnými zásadami aplikácie hnojiva DAM390, alebo SAM a doporučeniami prípravku StabilureN®. StabilureN® je možne aplikovať spoločne s bežnými prípravkami na ochranu rastlín (po predchádzajúcej skúške miešateľnosti).

Dávkovanie prípravku StabilureN®

Doporučené dávkovanie

Ošetrenie povrchu granúl močoviny
2,0 – 4,0 l/1000 kg močoviny
Miešanie s roztokmi močoviny
2,0 – 4,0 l/1000 kg rozpustenej močoviny
Miešanie s kvapalnými hnojivami na báze močoviny - v závislosti na podmienkach a termíne použitia hnojív
DAM 390 (UAN)
1,5 – 3,0 l/1 m3 koncentrovaného hnojiva
SAM, Agrosam
1,1 – 2,2 l/1 m3 koncentrovaného hnojiva
AmisaN , AmisaN B, AmisaN MnZn
1,5 – 2,2 l/1 m3 koncentrovaného hnojiva

StabilureN® sa pridáva do DAM 390 a SAM pred samostatnou aplikáciou v dávkach podľa nasledujúcej tabuľky a nižšie uvedených poznámok k dávkovaniu

Spôsob použita prípravku StabilureN® s DAM 390, SAM
Plodina
Spracovanie pôdy
Doporučenie StabilureN® v l/100 l DAM
1. rok po hnojení org. hnojivami
2. rok po hnojení org. hnojivami
Hnojenie pred sejbou a pri sejbe
Všetky plodiny
orba
0,18-0,2
0,15-0,18
minimalizácia
0,2-0,22
0,18-0,2
Regeneračné hnojenie ozimín
Ozimná repka, ozimné obilniny
orba
0,2
0,18-0,2
minimalizácia
0,22-0,25
0,2-0,22
Produkčné hnojenie ozimín
Všetky plodiny
orba
0,25
0,2-0,22
minimalizácia
0,25
0,22
Základné a včasné hnojenie jarín
Jarné obilniny, mak
orba
0,22
0,18-0,2
minimalizácia
0,22-0,25
0,2-0,22
Kukurica, slnečnica
orba
0,25
0,25
minimalizácia
0,2-0,22
0,22
Kvalitatívne a jesenné hnojenie
Pšenica ozimná, repka ozimná pred kvetom, mak
orba
0,25
0,22
minimalizácia
0,25
0,25

Poznámky k dávkovaniu: