produkty > regulátory rastu

Stabilan®

Ideál pre tvorbu odnoží a stabilitu stebiel

Regulátor rastu obilnín vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou.

Účinná látka: chlormequat chloride 750 g/l

Balenie: 20 l

Na stiahnutie
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Stabilan je prijímaný listovou plochou, v prípade aplikácie polievaním aj koreňmi. Účinkuje systémovo, ovplyvňuje predlžovací rast, skracuje a zosilňuje internódiá. Je určený aj na podporu odnožovania.

Registrované použitie

Plodina
Účel použitia
Dávka
Ochr. doba
Poznámka
pšenica ozimná
proti poliehaniu
1,5 l/ha
AT
1)
jačmeň jarný
podpora odnožovania
1 - 1,5 l/ha
AT
1)

1) Ošetrené porasty nesmú byť skrmované na zeleno, silážované ani senážované!

Pokyny pre aplikáciu

Pšenica ozimná
Proti poliehaniu aplikujte v rastovej fáze od  4. listu do začiatku predlžovania BBCH 14 – 30. Množstvo postrekovej kvapaliny 200 - 600 l/ha. Nepoužívajte na pozemkoch silne zaburinených a neošetrených proti pýru plazivému a lipkavcu.

Jačmeň jarný
Na podporu odnožovania aplikujte v rastovej fáze od 4. listu do objavenia sa 3. odnože BBCH 14 – 23. Množstvo postrekovej kvapaliny 300 – 400 l/ha.

Upozornenie:

Ošetrenie nie je vhodné vykonávať v popoludňajších hodinách pri vysokej teplote a intenzívnom slnečnom svite. Druhová a odrodová citlivosť nie je známa. Pred ošetrením sa odporúča overiť citlivosť na niekoľkých rastlinách ošetrovanej odrody.