Najlepšie pre vašepole, záhradu a dvor

Hlavnou víziou je presnosť a efektivita

Spoločnosť Qenerika s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu od roku 2001 a od počiatku sa snaží budovať najlepší poradenský servis v oblasti ochrany a výživy rastlín. Sortiment prípravkov na ochranu rastlín firmy Qenerika s.r.o. je veľmi široký a čerpá zo strategického partnerstva s firmou NuFarm a pokrýva celkovú ochranu pestovaných poľnohospodárskych plodín spoločne s najlepším poradenským servisom.

Qenerika s.r.o. v spolupráci s firmou AGRA GROUP a.s. je lídrom v odporúčaní hnojenia rastlín a vo vykonávaní listových analýz. Podľa nás je v dnešnej dobe dôležitá efektivita a presnosť a preto táto činnosť, teda listové analýzy, zostávajú aj naďalej najhlavnejšou víziou firmy v oblasti hnojenia a výživy rastlín. My sa opierame o fakty, čo rastliny skutočne potrebujú a na základe toho navrhujeme riešenia pre výživovú harmóniu rastlín. Našou prioritou je efektivita a presnosť, preto prinášame spoločne s firmou AGRA GROUP a.s. na Slovensko prevratné novinky v oblasti hnojenia.

Poradenský team firmy Qenerika s.r.o sa teší na spoločné stretnutia pri prehliadkach Vašich porastov.

S nami vždy efektívne...