Produkty > herbicídy

Tandus®

Do obilnín aj do kukurice

Postrekový herbicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu (EC) na ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách bez podsevu, kukurici, na lúkach a pasienkoch.

Účinná látka: Fluroxypyr 200 g/l

Balenie: 1 l PET fľaša, 5 l PET alebo HDPE kanister

Etiketa

VÝHODNÝ MNOŽSTEVNÝ BALÍČEK

Tandus 90 l + 10 l

Pôsobenie prípravku

Fluroxypyr je selektívny herbicíd na báze syntetického auxínu, ktorý je prijímaný hlavne listami a rýchlo prenášaný do ostatných častí rastliny. Symptómy zahrňujú charakteristické účinky auxínového typu, ako kučeravosť listov.

Tandus® je herbicíd pre ničenie dvojklíčnolistových burín postemergentnou aplikáciou. Účinná látka fluroxypyr preniká cez listy a v rastline je translokovaná. Buriny krátko po postreku zastavujú rast, neskôr dochádza k deformáciám listov a stoniek burín a k farebným zmenám - typické auxínové škvrny. Buriny hynú zhruba za 10 – 21 dní po aplikácií. Aktívny rast burín v dobe postreku a dostatočné pokrytie listovej plochy je predpokladom úspešného ničenia. Účinok sa zvyšuje pri teplote a vyššej relatívnej vlhkosti.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hluchavky, horčiaky, zemedym lekársky, pŕhľava malá, starček obyčajný, pohánkovec ovíjavý, konopnica napuchnutá, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, ľuľok čierny.

Odolné buriny: veroniky, fialky, maky, výmrv repky, trváce dvojklíčnolistové buriny (napr. pichliač, praslička) a trávy.

Registrované použitie

Plodina
Účel použitia
Dávka na ha
Ochr. doba (dni)
Poznámka
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž ozimná
lipkavec, dvojklíčnolistové buriny
0,1 l
AT
-
pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos
lipkavec, dvojklíčnolistové buriny
0,75 l
AT
-
kukurica
lipkavec, dvojklíčnolistové buriny
1 l
AT
-
lúky a pasienky
jednoročné dvojklíčnolistové buriny
0,75 l
3 dni*
novozaložené
lúky a pasienky
trváce buriny
2 l
3 dni*
TTP

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Maximálny počet aplikácií za vegetáciu: 1×.

Upozornenie: Použitie prípravku v obilninách je povolené len pre jarnú aplikáciu! Prípravok sa v obilninách nesmie aplikovať na jeseň!

Najúčinnejšie ošetrenie dosiahnete v dobe aktívneho rastu burín pri vhodných klimatických podmienkach. Neaplikujte za sucha a chladu, pri výskyte prízemných mrazov, pred alebo bezprostredne po daždi.

Ďalšie kultivačné zásahy robte najskôr 7 dní po aplikácii prípravku TANDUS.

Neaplikujte na podsevy ďateliny a strukovín. V prípade trávnych porastov aplikujte prípravok TANDUS len po dobrom zakorenení tráv.

Pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný: prípravok aplikujte iba na jar najneskôr do rastovej fázy vyvinutého zástavnicového listu (do BBCH 39).

Raž ozimná, tritikale, ovos: prípravok aplikujte iba na jar najneskôr do rastovej fázy kedy je 1. kolienko min. 1 cm nad odnožovacím uzlom (do BBCH 31). Pri aplikácií v tritikale nepoužívajte tank-mix kombinácie s inými herbicídmi.

Kukurica: aplikujte od rastovej fázy vyvinutého 3. listu, do rastovej fázy vyvinutého 6. listu (BBCH 13-16), max. do výšky kukurice 20cm. Neaplikujte prípravok mimo odporúčaný termín ošetrenia.

Lúky a pasienky: na novozaložené trávne porasty použite dávku 0,75 l/ha na začiatku jesene v dobe odnožovania tráv.

Lúky a pasienky (trvalý trávny porast): V ďalších rokoch aplikujte na jar pri výške trávneho porastu cca 10-15 cm, 14-21 dní po kosení a po obnove listovej plochy burín. Pri silnom zaburinení použite min 300 l/ha postrekovej kvapaliny pre zabezpečenie dobrého pokrytia. V prípade cielenej aplikácie použite 30 ml prípravku TANDUS na 10 l vody. Neaplikujte na trávne porasty s vysokým zastúpením ďateliny a strukovín. Maximálna dávka za rok: 2 l/ha.

* Dobytok sa nesmie pustiť na plochy, na ktoré sa prípravok aplikoval, aspoň 3 dni po jeho aplikácii, alebo kým neodumrú jedovaté buriny ako napríklad ľuľok čierny a stanú sa nepožívateľnými.