produkty > herbicídy

Saracen Delta®

Dlhodobá kontrola burín v obilninách

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na postemergentné ničenie lipkavca, rumančekov a iných jednoročných dvojklíčnolistových burín v obilninách.

Účinná látka: florasulam 50 g/l, diflufenican 500 g/l

Balenie: 1 l

Na stiahnutie
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Účinná látka florasulam pôsobí ako systémový rastový herbicíd. Inhibuje rastlinný enzým acetolaktátsyntázu (ALS) a do rastliny vstupuje cez listy a stonky - ničí len vzídené buriny. U citlivých druhov burín spôsobuje retardáciu rastu po niekoľkých hodinách po aplikácii. Prejavy účinku, ako napríklad žltnutie a odumieranie pletiva začínajúce v oblasti delenia pletív (špičky koreňov, konce listov a stoniek), sú viditeľné v priebehu niekoľkých dní; nové listy vädnú, efekt sa rozširuje do ďalších častí rastliny; pri niektorých druhoch dochádza k sčervenaniu žilnatiny. Účinná látka diflufenican patrí do chemickej skupiny pyridínkarboxamidov, ktoré účinkujú ako inhibítory biosyntézy karotenoidov v rastlinných bunkách. Karotenoidy sú bunkové pigmenty, ktoré sú v rastlinách nevyhnutné na absorbciu a hromadenie energie produkovanej počas fotosyntézy. Neprítomnosť karotenoidov má za následok vybieľovanie pletiva a rozklad bunkových stien. Takéto vybieľovanie je najviac viditeľné na mladom pletive. Účinná látka diflufenican má kontaktnú a reziduálnu účinnosť trvajúcu až 8 týždňov. Prijímaný je listami vzídených burín a klíčnymi listami vzchádzajúcich burín. Najlepšie je aplikovať diflufenican na mladé, aktívne rastúce buriny.

Prípravok je najúčinnejší ak sa aplikuje na malé buriny (BBCH 10-19), ktoré sú v štádiu aktívneho rastu. Väčšie buriny môžu byť menej citlivé. Rastliny pri optimálnych podmienkach úplne usychajú za 7-10 dní, pri nepriaznivých podmienkach, ako chladné alebo daždivé počasie, ktoré spomaľujú rast, sa môže znížiť rýchlosť regulácie na 6-8 týždňov.

Spektrum burín

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, kapsička pastierska, ostrôžka roľná, lýrovka obyčajná, rumančeky, rumany, mak vlčí, horčica roľná, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veroniky (brečtanolistá, perzská), fialka roľná, žltnica maloúborová.

Stredne citlivé buriny: konopnica napuchnutá, hluchavka purpurová, pohánkovec ovíjavý, nevädza poľná, mrlík biely.

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný
lipkavec, rumančeky, jednoročné dvojklíčnolistové buriny,
0,1 l/ha
AT

Dávka vody: 150 – 300 l/ha. Maximálny počet aplikácii: 1x za vegetačné obdobie.

Návod na použitie

Prípravok aplikujte v prípade ozimných obilnín na jar, v štádiu, keď je prvá odnož viditeľná, až do fázy, keď je 2. kolienko hmatateľné, vzdialené minimálne 2 cm od prvého kolienka (BBCH 21-32). V prípade jarných obilnín aplikujte už od 2 listov obilniny (BBCH 12 – 32).

Vplyv na následné a náhradné plodiny

Plodiny, ktoré môžu byť vysiate v tom istom roku ako plodiny ošetrené prípravkom Saracen Delta®: pšenica, repka, fazuľa, tráva, kapustovité zeleniny. Môže byť pozorovaná znížená vitalita repky ozimnej vysiatej po suchom lete v podobe vybielenia listov. Tieto príznaky vymiznú a nemajú vplyv na úrodu.

Plodiny, ktoré môžu byť vysiate v nasledovnom kalendárnom roku po plodinách ošetrených prípravkom Saracen Delta®: obilniny, repka, fazuľa, tráva, ľan, hrach, cukrová repa, zemiaky kukurica, ďatelina a ďatelino-trávne miešanky, mrkva a kapustovitá zelenina.

Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susediace plodiny a okolité porasty!