produkty > hnojivá

Sortiment hnojív

Listové hnojivá CAMPOFORT® – formulované listové hnojivá

CAMPOFORT® Garant P
hnojivo ES

10,5 % N, 10,5 % P2O5
N: 126 g/l, P2O5: 126 g/l

Dávka: 10 l/ha

Na stiahnutie

Listové hnojivo do porastov s deficitom P. Fosfor podporuje energetický metabolizmus. Prítomnosť N a P zaisťuje podporu ďalších metabolických dráh, ktoré lepšie využívajú prítomný P pri syntéze stavebných a funkčných látok.


CAMPOFORT® Garant K
hnojivo ES

13 % N, 11 % K2O, 5,6% S
N: 160 g/l, K2O: 130 g/l, S: 65 g/l

Dávka: 10 l/ha

Na stiahnutie

Listové hnojivo do porastov s deficitom K. Draslík optimalizuje vodný režim rastlín a intenzitu pútania svetelnej energie priamo v chloroplastoch. Prítomnosť N a S aktivuje priebeh nadväzujúcich reakcií tvorby bielkovín, ktoré sú základom enzýmov.


CAMPOFORT® Garant Ca
hnojivo ES

15 % N, 7,5 % CaO
N: 196 g/l, CaO: 104 g/l

Dávka: 10 l/ha

Na stiahnutie

Listové hnojivo do porastov s deficitom Ca. Aplikovaný vápnik výrazne ovplyvňuje stabilitu a funkčnosť membrán, na ktorých prebieha väčšina významných procesov v bunkách. Preto je ich správne fungovanie dôležité pre stabilitu metabolických procesov.


CAMPOFORT® Special B
hnojivo ES

15 % N, 2,5 % MgO, 2 % S, 1,5 % B
N: 180 g/l, MgO: 33 g/l, S: 26 g/l, B: 18 g/l

Dávka: 10 l/ha

Na stiahnutie

Listové hnojivo do porastov s deficitom B. Bór je problematicky prijateľná a v rastline ťažko pohyblivá živina. Pritom ovplyvňuje celý rad procesov - výstavbu a stabilitu bunkovej steny, rast a činnosť meristematických buniek, rast koreňov, transport asimilátov z chloroplastov a listov do zásobných orgánov. Nedostatok bóru v rastlinách je úzko spojený s alkalickým pH a presušenosťou pôdy. Preto je vhodné dodávať B rastlinám prostredníctvom listových hnojív.


CAMPOFORT® Special Fe
hnojivo ES

15 % N, 2 % MgO, 2 % S, 0,9 % Fe (chel.)
N: 180 g/l, MgO: 24 g/l, S: 24 g/l, Fe (chel.): 11 g/l

Dávka: 10 l/ha

Na stiahnutie

Listové hnojivo do porastov s deficitom Fe. Železo má význam predovšetkým v redoxných systémoch, ktoré sú významné pri premenách napr. N a S na využiteľné formy. Ovplyvňuje tvorbu chlorofylu – pri nedostatku sa prejavujú od najmladších častí rastliny ako chlorózy. Nedostatok Fe sa prejavuje najmä u ovocných a špeciálnych kultúr.


CAMPOFORT® Ultra Ca
hnojivo ES

2 % MgO, 7,5 % CaO, 0,1 % B
MgO: 24 g/l, CaO: 90 g/l, B: 1 g/l

Dávka: 10 l/ha

Na stiahnutie

Listové hnojivo do porastov s výrazným deficitom Ca, s obsahom Mg a B bez N, vhodné obzvlášť pri deficitoch Ca do sadov.


CAMPOFORT® Plus
hnojivo ES

15 % N, 3,5 % MgO, 3 % S
N: 180 g/l, MgO: 45 g/l S: 36 g/l

Dávka: 10 l/ha

Na stiahnutie

Určené pre široké spektrum aplikácií s cieľom oživiť alebo predĺžiť aktivitu rastliny, ktorá netrpí disproporciami vo výživnom stave.


CAMPOFORT® Forte
hnojivo ES

13 % N, 3 % P2O5, 3 % K2O, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
N: 152 g/l, P2O5: 36 g/l, K2O: 36 g/l, mikroelementy

Dávka: 10 l/ha

Na stiahnutie

NPK listové hnojivo s mikroprvkami je určené predovšetkým do intenzívnych podmienok, kde nie sú medzi jednotlivými živinami v rastlinách veľké disproporcie a porast má predpoklady nadpriemerného výnosu.