Najlepšie pre vašepole, záhradu a dvor
Ochrana rastlín
Výživa
Záhradný a doplnkový sortiment
VÝHODNÉ PRODUKTOVÉ BALÍČKY
IKASTAR (40 ha)
Cornstar 60 l
Ikanos 40 l
STABILATOR (100 ha)
Stabilan 750 SL 100 l
StabilureN 30 10 l
SARAHERB MAX (50 ha)
Saracen Max 1,25 kg
Dicoherb M 750 50 l
QALITY (40 ha)
Lentipur 500 FW 60 l
Sempra 10 l
CARSO STIM
Carnadine 10 l
Kaiso Sorbie 14 kg
StimGuard pH 5 l - za 1 €/l
AKU HERB
Accurate Delta 5 kg
Dicoherb M 750 50 l
TAZERIUS
Tazer 250 SC 20 l
Orius 25 EW 20 l
FORTEUS (30 ha)
FORTE (alfa, beta, gama) 120 l
Orius 30 l
FORTEUS (100 ha)
FORTE (alfa, beta, gama) 400 l
Orius 100 l
FORTEUS (250 ha)
FORTE (alfa, beta, gama) 1000 l
Orius 250 l
Q-PRIM (40 ha)
Retafos Prim 200 l
Orius 40 l
Q-PRIM (120 ha)
Retafos Prim 600 l
Orius 120 l
Q-PRIM (200 ha)
Retafos Prim 1000 l
Orius 200 l
FORTEFENOL (50 ha)
FORTE (alfa, beta, gama) 200 l
K-Fenol Mix 10 l
FORTEFENOL (100 ha)
FORTE (alfa, beta, gama) 400 l
K-Fenol Mix 20 l
FORTEFENOL (250 ha)
FORTE (alfa, beta, gama) 1000 l
K-Fenol Mix 50 l
FORTEFYT (20 ha)
FORTE (alfa, beta, gama) 80 l
NanoFyt Si 10 l
FORTEFYT (100 ha)
FORTE (alfa, beta, gama) 400 l
NanoFyt Si 40 l
FORTEFYT (250 ha)
FORTE (alfa, beta, gama) 1000 l
NanoFyt Si 100 l
BOR 150 + StimGuard pH
BÓR 150 20 l
StimGuard pH 30 l
VÝHODNÉ MNOŽSTEVNÉ BALÍČKY
K-Fenol Mix 45 l + 5 l
Stabilan 200 l + 20 l
Carnadine 55 l + 5 l
Carnadine 22 l + 2 l
Fusilade Forte 100 l + 10 l
Fusilade Forte 55 l + 5 l
Orius 100 l + 10 l
Kaiso Sorbie 22 kg + 2 kg
Optimus 55 l + 5 l
Accurate Delta 5,5 kg + 0,5 kg