Najlepšie pre vašepole, záhradu a dvor
Ochrana rastlín
Výživa
Záhradný a doplnkový sortiment
VÝHODNÉ PRODUKTOVÉ BALÍČKY
MAK PAK (10 ha)
Lentipur 500 FW 10 l
Command 36 CS 2 l
Kaiso Sorbie 1 kg
STABILATOR (100 ha)
Stabilan 750 SL 100 l
StabilureN 20 l
OPTISTA (100 ha)
Stabilan 750 SL 160 l
Optimus 50 l
FORTEUS (30 ha)
FORTE (alfa, beta, gama) 120 l
Orius 30 l
FORTEUS (100 ha)
FORTE (alfa, beta, gama) 400 l
Orius 100 l
FORTEUS (250 ha)
FORTE (alfa, beta, gama) 1000 l
Orius 250 l
Q-PRIM (40 ha)
Retafos Prim 200 l
Q-Bukon 40 l
Q-PRIM (120 ha)
Retafos Prim 600 l
Q-Bukon 120 l
Q-PRIM (200 ha)
Retafos Prim 1000 l
Q-Bukon 200 l
FORTINEX (50 ha)
FORTE alfa 200 l
Pyrinex 48 EC 75 l
QUALITY (40 ha)
Lentipur 500 FW 60 l
Sempra 10 l
ZEA KOMPLET (30 ha)
Nagano 30 l
Pyrinex Supreme 30 l Zinok 120 60 l
VÝHODNÉ MNOŽSTEVNÉ BALÍČKY
Bulldock 25 EC 200 l + 15 l
Pyrinex 48 EC 150 l + 10 l
Pyrinex Supreme 125 l + 10 l
Fusilade Forte 50 l + 5 l
Fusilade Forte 100 l + 15 l