Najlepšie pre vašepole, záhradu a dvor

+421 2 45 94 34 26

+421 2 45 64 73 93

Regionálni zástupcovia

Ing. Barbora Kocsis Kyzeková

0902 167 510

Ing. Jana Prešinská

0903 994 940

Ing. Milan Dobrovodský

0903 706 076

Mgr. Karolína Juršíková

0911 706 076

Ing. Jozef Čepišák

0904 983 619

Ing. Igor Bobček

0903 910 450

Nádražná 58/1489
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovenská republika