produkty > herbicídy

Saracen Max®

Dvojitý zásah jednou aplikáciou

Postemergentný herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG), určený na ničenie lipkavca obyčajného a ďalších jednoročných dvojklíčnolistových burín v obilninách.

Účinná látka: florasulam 200 g/kg, tribenuron-methyl 600 g/kg

Balenie: 0,25 kg

Na stiahnutie
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Saracen Max® je postemergentný herbicíd na ničenie lipkavca obyčajného (Galium aparine) a ďalších dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom a jarnom, raži, tritikale a ovse. Tribenuron-metyl a florasulam sú selektívne, systémovo pôsobiace účinné látky prijímané koreňmi a listami a prenášané do rastového vrcholu rastliny. Ich herbicídna účinnosť je spôsobená inhibíciou kľúčového enzýmu - acetolaktátu syntázy (ALS).

Spektrum burín

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, láskavec ohnutý, rumančeky, mak vlčí, hviezdica prostredná, konopnica napuchnutá, tetucha kozia, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, horčica roľná, peniažtek roľný, výmrv repky, kapsička pastierska, nezábudka roľná, veronika brečtanolistá, parumanček nevoňavý, reďkev ohnicová, ambrózia palinolistá, žltnica maloúborová.

Stredne citlivé buriny: mrlík biely, fialka roľná, hluchavka purpurová, horčiak obyčajný, nevädza poľná, stavikrv, veronika perzská, výmrv slnečnice, pohánkovec ovíjavý.

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž, tritikale, ovos
lipkavec, jednoročné dvojklíčnolistové buriny
25 g/ha
AT

Dávka vody: 100 – 300 l/ha. Maximálny počet aplikácii: 1x za vegetačné obdobie

Návod na použitie

prípravok v ozimných obilninách aplikujte na jar od rastovej fázy vyvinutého 3. listu až do štádia vyvinutého vlajkového listu a viditeľného jazýčka (BBCH 13-39). Jarné obilniny ošetrujte len do štádia, kedy je 2. kolienko min. 2 cm nad 1. kolienkom (BBCH 32). Optimálne ošetrenie je vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín a 3 praslenov lipkavca. Odporúčame aplikovať so zmáčadlom 0,1%.

Upozornenie

Neaplikujte za veterného počasia, aby nedošlo k úletu postrekovej kvapaliny do okolia. Nestriekajte, keď plodiny trpia chladom, suchom, škodcami, nedostatkom živín a podobne. Pôdu nevalcujte a nebráňte 7 dní pred alebo po aplikácii.

Prípravok aplikujte pozemne postrekom alebo rosením schválenými postrekovačmi.

Vplyv na následné a náhradné plodiny

Po zbere plodín ošetrených prípravkom Saracen Max® možno v rovnakom roku zasiať obilniny, repku olejnú, fazuľu a trávy. Plodiny, ktoré možno zasiať v nasledujúcom kalendárnom roku po ošetrení prípravkom sú obilniny, repka ozimná, fazuľa, trávy, ľan, hrach, repa cukrová, zemiaky, kukurica, ďatelina (na použitie v ďatelinotrávnych miešankách), mrkva a výsadby kapustovitej zeleniny. Náhradné plodiny: po predčasnom zaoraní plodiny ošetrenej prípravkom Saracen Max® sa môžu vysievať iba obilniny.

Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susediace plodiny a okolité porasty!