produkty > herbicídy

Quiz®

Pre usmiatu repku

Herbicídny postrekový prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke ozimnej a jarnej.

Účinná látka: metazachlór 500 g/l

Balenie: 5 l

Na stiahnutie
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Prípravok je určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v porastoch repky ozimnej a jarnej. Do rastliny sa dostáva predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní. Mechanizmus účinku účinnej látky metazachlór je založený na inhibícii biosyntézy tukov, čo má priamy vplyv na delenie buniek a diferenciáciu pletív. Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobuje ich uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení. Po vzídení burín aplikujte najneskôr v štádiu klíčnych listov (1.pravého listu). Prípravok účinkuje predovšetkým cez pôdu a spoľahlivý účinok dosiahne len pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii počas sucha sa dostaví účinok až po zrážkach.

Spektrum burín

Citlivé buriny: psiarka roľná, moháre, lipnica ročná, prstovka, ježatka kuria, metlička obyčajná, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), pŕhľava malá, veroniky, žltnice, mlieče (nie roľný), iskerníky (len jednoročné), kapsička pastrierska, parumanček nevoňavý, rumančeky a rumany, horčiak obyčajný, lobody, mak, ľuľok, kolenec roľný, hluchavky, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, čistec ročný, zemedym lekársky, durman obyčajný.

Stredne citlivé buriny: ovos hluchý, fialka roľná, reďkev ohnicová, horčica roľná, stavikrv vtáčí, peniažtek roľný, bažanka ročná, pohánkovec ovíjavý, mrlík biely, výmrv obilnín a lipkavec obyčajný.

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
Poznámka
repka ozimná
dvojklíčnolistové buriny
1,5 - 2 l/ha
AT
-
repka ozimná, repka jarná
dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, výmrv obilnín, lipkavec
1-1,2 l/ha + (0,2 -0,25 l/ha )
AT
(TM) Command 36 CS

Dávka vody: 300-400 l/ha.

Návod na použitie

Repka ozimná: na rovnakom pozemku aplikujte iba raz za 3 roky, s maximálnou dávkou 2,0 l prípravku/ha.
Repka jarná: na rovnakom pozemku aplikujte iba raz za 3 roky, s maximálnou dávkou 1,2 l prípravku/ha.

Repku ozimnú ošetrite prípravkom pred vzídením (po zasiatí) alebo po vzídení repky, buriny môžu mať vytvorené maximálne klíčne listy. Prípravok pôsobí najmä cez pôdu. Je možné, že pri vyschnutých pôdach sa účinok prejaví až po následných zrážkach. Pri TM kombinácii s Command 36 CS aplikujte preemergentne do 2 dní po sejbe. Táto kombinácia zabezpečí účinok proti rumanom a lipkavcu. Pre dobrý herbicídny účinok je potrebná kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou. Ošetrenie na kamenistých alebo hrudkovitých pôdach môže byť úspešné iba čiastočne, lebo semená burín klíčia spod hrúd a nedostanú sa do styku s herbicídom. Pre zaistenie dobrej znášanlivosti repkou je treba dodržať hĺbku sejby 1,5 - 2 cm a semená repky musia byť zakryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy. Účinnosť môže byť znížená pri presušení povrchovej vrstvy pôdy. Prejaví sa však pri následných zrážkach.

Na ľahkých pôdach voľte nižšiu a na ťažkých vyššiu hranicu registrovanej dávky.

Vplyv na následné a náhradné plodiny

V prípade zlého vzídenia resp. potreby jesenného zaorania porastu repky ošetreného prípravkom Quiz je možné v tú istú jeseň ako náhradné plodiny po predchádzajúcej orbe (do hĺbky najmenej 20 - 25 cm) vysievať pšenicu ozimnú (okrem pšenice tvrdej - Durum) alebo jačmeň ozimný. Ak je potrebné v dôsledku zlého prezimovania porastov repky ošetrených na jeseň prípravkom Quiz tieto nasledujúcu jar zaorať, tak ako následné plodiny je možné zaradiť jarné obilniny, repku jarnú, zemiaky, kukuricu, kapustovú zeleninu, bôb, ľan a hrach. Pred výsevom je však potrebná orba do hĺbky 15 cm.

Ak je potrebné z akéhokoľvek dôvodu zaorať repku jarnú ošetrenú prípravkom Quiz, je možné náhradné plodiny vysievať s odstupom 5 mesiacov od aplikácie a po orbe.

Pri normálnom zbere repky možno pestovať akúkoľvek plodinu.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny. Dodržujte ochranné pásmo min. 5 metrov od susediacich plodín.