produkty > moridlá

Nuprid® 600 FS (RED)

Stop hmyzu

Insekticídny prípravok vo forme rozpustného koncentrátu, určeného k moreniu osiva na ochranu proti voškám a prenášačom viróz v pšenici ozimnej a jačmeni ozimnom.

Účinná látka: imidacloprid 600g/l

Balenie: 5 l

Na stiahnutie
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Účinná látka prípravku imidacloprid patrí do skupiny neonikotinoidov. Prípravok pôsobí proti savému a žravému hmyzu ako systémový prípravok – blokuje acetylcholinové receptory motorických neurónov u hmyzu.

Výhody prípravku

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka moridla
Ochr. doba
Poznámka
pšenica ozimná, jačmeň ozimný
vošky, prenášači viróz
0,6 l/t
AT
1

Všeobecné odporúčanie k použitiu a obmedzeniu použitia

Dávkou moridla sa rozumie množstvo prípravku, ktoré priľne morením na ošetrené osivo. Prípravok sa aplikuje nanášaním na osivo iba v profesionálnych typoch moričiek podľa schváleného technologického postupu a návodu na použitie pre ošetrenie osiva. V závislosti na type moričky a vlhkosti osiva sa stanoví dávka vody potrebná na riedenie prípravku. V týchto zariadeniach sa musí používať len kvalitná dostupná technika, ktorou je možné minimalizovať rozptyl prachu počas používania, skladovania a prepravy. Pre sejbu sa použije adekvátne vybavenie, ktoré zabezpečí vysoký stupeň zapravenia do pôdy, minimalizáciu úniku látky a rozptylu prachu.

Maximálny počet aplikácií v plodine v jednom vegetačnom období: 1x